شایعه پراکنی در مورد خطر سکته مغزی بدنبال مصرف قرص لاغری ادیوس